Câu hỏi thường gặp khi mua sắm tại Santino

Về việc giao hàng của Santino

1. Bao lâu từ lúc đặt hàng thì tôi có thể nhận được hàng? arrow down icon

2. Làm thế nào để tôi có thể theo dõi đơn hàng? arrow-down.svg

3. Khung giờ giao hàng của Santino? icon questions 2

Trải nghiệm mua hàng trực tiếp

1. Bao lâu từ lúc đặt hàng thì tôi có thể nhận được hàng?  thời gian nhận hàng 2

2. Làm thế nào để tôi có thể theo dõi đơn hàng?  theo dõi đơn hàng 2

3. Khung giờ giao hàng của Santino? Khung giờ nhận hàng

Phương thức thanh toán :

phương thức thanh toán vnpay santino phương thức thanh toán momo santino phương thức thanh toán master santino phương thức thanh toán visa santino phương thức thanh toán cash santino phương thức thanh toán banking santino
back to top