Tủ đồ định kỳ - Santino

Tủ đồ Santino

Là một dịch vụ của Santino theo đó bạn chỉ cần đặt mua 1 lần duy nhất và nhận định kỳ những món đồ cơ bản bao gồm các sản phẩm tốt nhất của Santino với ưu đãi tới 40% và miễn phí vận chuyển.

Bắt đầu

Phương thức thanh toán combo 1

Thanh toán theo hộp

Phương thức thanh toán combo 2

Hộp gửi hàng tháng

Phương thức thanh toán combo 3

Dừng bất cứ lúc nào

Chu kỳ nhận hàng

Phương thức thanh toán combo 1

Thanh toán theo hộp

Phương thức thanh toán combo 2

Hộp gửi hàng tháng

Phương thức thanh toán combo 3

Dừng bất cứ lúc nào

Chu kỳ nhận hàng

Phương thức thanh toán combo 1

Thanh toán theo hộp

Phương thức thanh toán combo 2

Hộp gửi hàng tháng

Phương thức thanh toán combo 3

Dừng bất cứ lúc nào

Chu kỳ nhận hàng

Poster Image

JACKET

KEEP MOVING FORTWARD COLLECTION

F/W 2021

Xem Thêm

KOL nói gì về Santino

KOLS talking about santino
KOLS talking about santino
KOLS talking about santino
KOLS talking about santino
Poster Image

KEEP MOVING FORTWARD COLLECTION

F/W 2021

Xem Thêm

Phương thức thanh toán :

phương thức thanh toán vnpay santino phương thức thanh toán momo santino phương thức thanh toán master santino phương thức thanh toán visa santino phương thức thanh toán cash santino phương thức thanh toán banking santino
back to top